• MEGA MAN 11
Mega Man 11 sẽ lên kệ vào năm sau
Phần game tiếp theo của series game huyền thoại Mega Man sẽ được lên kệ vào cuối năm 2017 theo thông báo của CapCom.

PC/Console

05/12/2017 11:30
 
ẢNH GAME